sherlock

quest room


60 րոպե


2-4 մասնակից


բարդ

Sherlock Քվեստը Սինեմա Սթարում

ՇԵՐԼՈՔ ՔՎԵՍՏ ԽԱՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հարգելի ոստիկաններ: Դուք Սքոթլենդ Յարդի խուզարկուներն եք: Գործակալները տեղեկացրել են, որ Մորիարտին ուղիղ մեկ ժամից Լոնդոնի կենտրոնում սարսափելի տեռորիստական ակտ է իրականացնելու: Անհրաժեշտ է շատ շտապ խանգարել նրան: Ցավով տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ ես և դոկտոր Վաթսոնը շտապ գործերի պատճառով ստիպված էինք լքել Լոնդոնը: Մենք կվերադառնանք հաջորդ ուրբաթ օրվանից ոչ շուտ: Դուք ստիպված եք հույսներդ դնել միայն ձեր վրա: Անձամբ ես լիովին վստահ եմ, որ դուք ինքնուրույն կկարողանաք լուծել բոլոր խնդիրները: Ձեզ անհրաժեշտ է միայն օգտագործել Մտքի Պալատը (Чертоги Разума / Mind Palace). Մեդիտացիոն վիճակում հայտնվելուց հետո դուք հենց ձեր ուղեղում կգտնեք բոլոր հարցերի պատասխաները: Որպեսզի հայտնվեք Մտքի Պալատում (Чертоги Разума / Mind Palace) անհրաժեշտ է հետևել տվյալ հրահանգներին՝ կդօե աքլեա ղձեյկ: Եվ հիշեք. ամեն ինչի համար դուք ունեք ընդամենը 60 րոպե:

*Խաղն առանց հուշումի անցնելու դեպքում հաջորդ քվեստի համար կգործի 50% զեղչ